NL - FR - EN

ML Depannage Logo

Contacteer Ons

+32 2 244 94 52

Website Disclaimer & Privacy Policy

Deze website is eigendom van ML Services NV
Adres maatschappelijk zetel: Heirbaan 67 1830 MACHELEN
Telefoon: 02 / 244 94 52
E-mail: info@mldepannage
Ondernemingsnummer: BE 0867 014 011

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden en privacy policy.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan ML Depannage of rechthoudende derden.

Bepeperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. ML Depannage levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

ML Depannage kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. ML Depannage geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

ML Depannage kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

ML Depannage verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

Privacy Policy

ML Depannage verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op info@mldepannage.be  

Verwerkingsdoeleinden
ML Depannage verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie en opvolgen van de solvabiliteit)

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. [In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]

Overmaken aan derden
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de ML Depannage groep zoals bijvoorbeeld JDC-Trans en Cars2Holiday) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met ML Depannage verbonden zijn of met enige andere partner van ML Depannage;
ML Depannage garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens.
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om: en e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@mldepannage

Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

COOKIES

Wat zijn Cookies?

Cookies zijn tekstbestanden met kleine hoeveelheden informatie die op uw toestel gedownload worden wanneer u een website bezoekt. Bij elk volgende bezoek worden cookies vervolgens teruggestuurd naar de oorspronkelijke website of naar een andere website die dat cookie herkent. Cookies zijn nuttig omdat ze een website toelaten het toestel van de gebruiker te herkennen.

Cookies vervullen verschillende taken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat u efficiënt tussen verschillende pagina’s kunt navigeren, ze onthouden uw voorkeuren en, meer algemeen, verbeteren ze uw gebruikservaring. Ze dragen er ook toe bij dat dat de reclame die u ziet op het internet beter aansluit bij uw persoon en interesses.

Sommige cookies bevatten persoonlijke informatie – bijvoorbeeld, wanneer u bij het inloggen klikt op “onthoud mij” zal een cookie uw gebruikersnaam opslaan. De meeste cookies zullen geen gegevens opslaan die u identificeren, maar zullen in plaats daarvan meer algemene informatie verzamelen, zoals hoe gebruikers op de website terechtkomen en het gebruik ervan of zijn algemene locatie.

Er zijn hoofdzakelijk vier soorten cookies:

Sessiecookies die enkel voor de duur van de sessie blijven. Zij worden gewist wanneer de gebruiker de browser sluit.

Permanente cookies blijven ook bewaard nadat de sessie is gesloten. Zij worden opgeslagen op de harde schijf van de gebruiker totdat ze vervallen (permanente cookies hebben een vervaldatum) of totdat de gebruiker de cookie verwijdert. Permanente cookies kunnen gebruikt worden om identificerende informatie over de gebruiker te verzamelen, zoals zijn surfgedrag of voorkeur voor een welbepaalde website.

First-party cookies behoren tot de site die u bezoekt.

Third-party cookies worden opgehaald van een site waarvan de inhoud indirect wordt binnengehaald op een andere website, bijvoorbeeld door een afbeelding of een banner.

De meeste browsers ondersteunen cookies (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, etc.). U kunt echter uw browser ook instellen om cookies te weigeren of u kunt uw cookies zelf verwijderen wanneer u dat wenst.

Welke cookies gebruiken wij?

Globaal gezien vervullen onze cookies tot vier verschillende functies:

1. Essentiële cookies
Sommige cookies zijn essentieel voor de werking van onze website. Zij stellen ons bijvoorbeeld in staat om de gebruiker te identificeren en zorgen dat de gebruiker toegang heeft tot de registratie- of loginpagina’s. Die cookies verzamelen geen gegevens over u die voor marketingdoeleinden kunnen worden gebruikt of die onthouden waar u geweest bent op het internet. Deze categorie mag niet uitgeschakeld worden. Als een gebruiker ervoor kiest deze cookies toch uit te schakelen, zal hij geen toegang hebben tot alle inhoud die de betreffende pagina’s aanbieden.

2. Performantie- en analysecookies
Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers een website gebruiken, bijvoorbeeld welke pagina’s bezoekers het meest bezoeken en of ze foutmeldingen krijgen. Deze cookies verzamelen geen gegevens die u identificeren. De informatie verzameld door deze cookies is anoniem en wordt enkel gebruikt om de werking van de website te verbeteren.

3. Functionaliteitscookies
We kunnen gebruik maken van functionaliteitscookies om ons in staat te stellen uw voorkeuren te onthouden. Deze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u niet telkens uw gebruikersnaam moet ingeven bij elk nieuw bezoek aan de site, en ze onthouden uw instelbare voorkeuren, zoals welke regionale editie van de website u wilt zien wanneer u inlogt. We kunnen functionaliteitscookies ook gebruiken om u doorgedreven diensten aan te bieden, zoals u toestaan een video online te bekijken of te reageren op een blog.

4. Deel-knoppen
Onze websites kunnen deel- of “share”-knoppen bevatten om gebruikers eenvoudig in staat te stellen artikels te delen met hun contacten via websites van derden zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze sites kunnen sessiecookies en permanente cookies gebruiken, aangebracht door de deel-knoppen, om hun diensten te verbeteren (waaronder het begrijpen van de interactie tussen gebruikers, of om gezamenlijk gebruik en web traffic routing op te volgen). Meer informatie vindt u in de privacy policy van FacebookTwitter en LinkedIn.

Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen?

U kunt cookies toestaan, uitschakelen of verwijderen via uw browser. Daarvoor dient u de instructies van uw browser te volgen (meestal te vinden in de “Help”, “Tools” of “Edit”). Een cookie of cookiecategorie uitschakelen, verwijdert de cookie niet uit uw browser, dat moet u zelf doen vanuit uw browser. Gelieve ermee rekening te houden dat sommige onderdelen van onze website niet naar behoren kunnen werken indien u cookies uitschakelt.

 

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.